FitBudget helpt mensen

uit hun financiële problemen te komen

Middels verschillende budgetcoach trajecten helpt FitBudget mensen met hun financiële problemen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat zij in de toekomst niet terug vallen in oude patronen.

Beter uitkomen met je inkomen is niet voor iedereen even makkelijk, maar dankzij FitBudget wel voor iedereen haalbaar.

FitBudget is een NEN gecertificeerd schuldhulpverlener en helpt mensen hun financiën weer op orde te krijgen. De intensiviteit van het traject is afhankelijk van de escalatie. Misschien merk je dat je moeite begint te krijgen met de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het kan ook zo zijn dat de eerste loonbeslagen al zijn ontvangen.

Zodoende staan wij klaar voor medewerkers, ZZP’ers en gezinnen om hen uit de financiële brand te helpen.

De statistieken liegen er niet om!

Financiële problemen gaan niet per se gepaard met werk-, opleidingsniveau of inkomen. Iedereen kan in financieel zwaar weer belanden.

Loonbedrijven met medewerkers in financiële problemen:

62%

ZZP'ers die aangeven zich zorgen te maken over hun financiën:

18%

Gezinnen in Nederland die kampen met betaalachterstanden:

20%

Uit diverse onderzoeken blijkt dat financiële problemen in alle lagen van de Nederlandse bevolking voorkomt. Het vooroordeel dat dit dus vooral bij lager opgeleiden voorkomt kan daarom dus van tafel geveegd worden.

Echt iedereen kan in financieel zwaar weer terecht komen. Daarom verdient iedereen dan ook een reddingsboei. Zodoende biedt FitBudget verschillende budgetcoach trajecten.

Budgetcoach
voor medewerkers

Een budgetcoach voor medewerkers neemt niet alleen de financiële risico’s voor het bedrijf weg. Ook helpt het de getroffen medewerker aan een betere kwaliteit van leven.

Medewerker? Lees meer

Financieel coach
voor ZZP'ers

Een budgetcoach voor ZZP’ers helpt kleine zelfstandige ondernemers met hun financiële problemen en hun liquiditeit op pijl te houden.

ZZP'er? Lees meer

Financieel coach voor
gezinnen

Een financieel coach voor gezinnen helpt huishoudens met hun financiële problemen en hun betaalachterstanden.

Gezin? Lees meer

FitBudget helpt jouw medewerkers, ZZP’ers en gezinnen met hun financiële problemen.

Heb jij hulp nodig? Dan helpen we je graag.