Een financieel coach voor gezinnen helpt hen met hun financiële problemen en hun betaalachterstanden.

Budgetcoach Voor Particulieren FitBudget Budgetcoach Traject PersoneelAls financieel coach voor gezinnen helpen wij gezinnen weer FitBudget te worden. Uit recent onderzoek van het NIBUD is gebleken dat 20% van de huishoudens in Nederland kampen met betalingsproblemen. Dat zijn 1,5 miljoen gezinnen, waarbij ongeveer de helft ernstige financiële problemen hebben.

Financiële problemen kunnen de kwaliteit van leven voor het getroffen gezin ernstig beïnvloeden. Daar moet dan iets aan gedaan worden en dat kan ook.

Heb jij ondanks jouw goede inkomen elke maand een probleem rond te komen? En weet je niet waaraan je je geld uitgeeft of hoe je je budget moet bepalen? Neem dan contact op! Wij zijn er voor jou!

Herken jij de signalen bij financiële problemen?

Een gezin met financiële problemen straalt verschillende signalen uit. Door deze signalen echter tijdig te herkennen, kun je als vriend, familie, buren of collega tijdig hulp bieden.

Herken de signalen
Financieel coach voor gezinnen

Middels deze fases worden gezinnen door de financieel coach geholpen weer FitBudget te worden.

In een kennismakingsgesprek bespreken wij de persoonlijke situatie. We stellen de hulpvraag vast en bespreken het doel en de wensen in dit traject dat we samen aangaan.  Natuurlijk is het intakegesprek gratis en vrijblijvend!

We stellen een budgetscan op. Hierbij maken we de administratie inzichtelijk. Financiële voordelen worden gecheckt en besparende tips worden besproken. Wanneer er schulden zijn worden er een aflossingsplan opgesteld. Tevens wordt nagegaan op welke wijze de besproken doelstellingen te realiseren zijn.

FitBudget helpt jou als gezin van jullie financiële problemen af te komen.

Veel huishoudens kampen helaas met financiële problemen.